Projektet avslutat

Det innebär att all data sammankopplad med personuppgifter samt all medlemsdata kommer att raderas.
Det innebär också att vi inte kommer att betala ut flera ersättningar till de paneldeltagare som varit berättigade ersättning.

Svenska internetpanelen är ett panelprojekt som görs på uppdrag av MMS (som ägs av SVT, TV4, NENT, Discovery)